Ś W I Ę T E G O --T O M A S Z A --I--K S I Ą Ż Ę C A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

POROZUMIENIE KREDYTOWE Z PORTUGALIĄ


14.07.2015

Po podpisaniu porozumienia na Wyspach z Portugalią, ta druga udziela Wyspom kredytu w wysokości 10 mln euro. Dokument podpisali Sekretarz Stanu ds. Spraw Zagranicznych i Współpracy Portugalii Luis Campos Ferreira oraz Minister Finansów i Administracji Publicznej Américo Ramos. Pożyczka ma na celu wspieranie sektora prywatnego i dotowanie firm obu krajów inwestujących na Wyspach. Faworyzowanymi płaszczyznami działalności mają być rolnictwo, rybołówstwo i turystyka. Od 2012 roku Wyspy i Portugalia mają warty 43,5 mln euro 4-letni Program Współpracy (PIC), pokrywający głównie płaszczyzny edukacji, zdrowia, kultury i obrony.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ OD 2012 ROKU

FELIETONY O AMERYCE ŚRODKOWEJ

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1