Ś W I Ę T E G O --T O M A S Z A --I--K S I Ą Ż Ę C A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA PRZEGRYWAJĄ W SĄDZIE ARBITRAŻOWYM Z MALTĄ


13.09.2016

Międzynarodowy Trybunał w Hadze, w anonimowym głosowaniu orzekł, że Wyspy Świętego Tomasza i Książęca dokonały niewłaściwych środków podczas incydentu ze statkiem bandery maltańskiej Duzgit Integrity. Malta wniosła o postępowanie arbitrażowe przeciw Wyspom 22.X.2013 roku.

Spór dotyczył próby przeładunku 1.555 ton metrycznych oleju napędowego na wodach Wysp metodą ze statku na statek. Proceder miał dotyczyć wspomnianej jednostki „Duzgit Integrity” z której przepompowywano ładunek na inną jednostkę Stena Oil – „Marida Melissa”. Kapitan statku Integrity tłumaczył, że podczas rozmowy radiowej łamaną angielszczyzną doszli do porozumienia z kapitanatem portu i otrzymali na to zezwolenie.

W wyroku stwierdzono, że wprawdzie początkowe środki podjęte przez służby były odpowiednie i zrozumiałe, jednak późniejsze restrykcje typu przedłużony areszt załogi, zatrzymanie statku, kary finansowe i konfiskata całego ładunku nie były adekwatne do występku. Zaznaczono, że konwersacje radiowe nie są odpowiednią metodą na załatwianie takich spraw i że armator powinien wynająć agenta do kontaktów z portem. Po zatrzymaniu załogi Stena Oil nazwała Wyspy pirackim krajem. Oficjalnie władze przeprosiły kapitana ale skonfiskowały ładunek o wartości 8 mln $. Wyrok otwiera przed Maltą furtkę do oficjalnego zaskarżenia Wysp.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ OD 2012 ROKU

FELIETONY O AMERYCE ŚRODKOWEJ

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1