Ś W I Ę T E G O --T O M A S Z A --I--K S I Ą Ż Ę C A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

DOSTOSOWYWANIE BANKOMATÓW


21.09.2016

Rząd Wysp Świętego Tomasza i Książęcej rozpoczął projekt dostosowywania systemu bankomatów w kraju do standardów międzynarodowych. Tak by mógł obsługiwać m.in. karty Visa. Prezes Banku Centralnego Maria do Carmo Silveira podkreśliła, że krajowi potrzeba nowych inwestycji jeśli chodzi o infrastrukturę turystyczną. Tak, by turyści mogli swobodnie wypłacać gotówkę posiadanymi międzynarodowymi kartami. Projekt finansuje Afrykański Bank Rozwoju. Finalizacja przewidziana jest na okres od 1 do 1,5 roku. Koszty opiewać mają na sumę 3-4 mln $. System bankomatów w kraju nazywa się Dobra24.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ OD 2012 ROKU

FELIETONY O AMERYCE ŚRODKOWEJ

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1