Ś W I Ę T E G O --T O M A S Z A --I--K S I Ą Ż Ę C A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

ROZMOWY Z UNIĄ EUROPEJSKĄ O RYBOŁÓWSTWIE


10.10.2016

Trwa trzydniowe spotkanie władz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej z reprezentantami Unii Europejskiej w celu zrewidowania umowy w dziedzinie rybołówstwa. Wyspy chcą bowiem wprowadzić do niej poprawki. W ramach obecnego (2014-2018) porozumienia w zamian za zezwolenie prowadzenia połowów przez 34 jednostki europejskie na wodach terytorialnych Wysp, kraj ten otrzymuje od Unii kwotę 700.000 euro rocznie. Podług aneksu do umowy Unia miałaby dopłacać dodatkowe 325.000 na wsparcie sektora rybnego kraju.

Minister Rybołówstwa Wysp Agostinho Fernandes stwierdził, że Unia Europejska "może zrobić wiele więcej" w ramach tej umowy. W tym samym duchu wypowiadał się dyrektor Rybołówstwa John Person, który stwierdził, że "w ciągu ponad 30 lat Unia oferowała jedynie rekompensaty finansowe, a tymczasem rząd Wysp chce by w ramach walki z bezrobociem Europejczycy zatrudniali do połowów statki z jego kraju oraz by partycypowali w kosztach zakupu sprzętu do nadzoru i kontroli wód terytorialnych Wysp.

Po drugiej stronie stołu, przedstawiciel Unii Europejskiej, Emmanuel Berck przyznał, że istnieją "aspekty, które są czasami trochę trudne", aby dojść do porozumienia, ale zauważył, że w ramach współpracy między UE i Wyspami, kraj ten był "jednym z pierwszych, który został wyposażony w elektroniczny system przechwytywania i kontroli statków".

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ OD 2012 ROKU

FELIETONY O AMERYCE ŚRODKOWEJ

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1