Ś W I Ę T E G O --T O M A S Z A --I--K S I Ą Ż Ę C A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

WHO ZANIEPOKOJONE WIRUSEM ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B


21.10.2016

Podług danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przynajmniej 9,3% mężczyzn w przedziale wiekowym 15-49 i 6,1% kobiet cierpi na wirusowe zapalenie wątroby typu B. Zdaniem Claudiny Cruz z biura WHO w stolicy kraju "walka z zapaleniem wątroby jest problemem zdrowia publicznego. Kwestia ta wymaga szczególnej uwagi, począwszy od analizy sytuacji". Przygotowywana jest z władzami Wysp Świętego Tomasza i Książęcej wspólna strategia walki.

Jednocześnie Wyspy wspiera Brazylia, której rząd uważa, że pomoc w leczeniu innej z chorób - gruźlicy jest jednym z priorytetów współpracy z Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą. Brazylia dostarczyła do kraju leki które zapewniły 90 pacjentom opiekę zdrowotną dotyczącą tej choroby na 6 miesięcy.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ OD 2012 ROKU

FELIETONY O AMERYCE ŚRODKOWEJ

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1