Ś W I Ę T E G O --T O M A S Z A --I--K S I Ą Ż Ę C A

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

EITI I RAPORT PRZEJRZYSTOŚCI W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM


12.05.2015

Z raportu Inicjatywa na Rzecz Przejrzystości w Przemyśle Wydobywczym (EITI) wynika, że w latach 2003-2013 Wyspy zarobiły 60 mln $. Wartość ta pochodzi z premii subskrypcyjnych, podatków i ceł z eksploatacji ropy naftowej ze wspólnej strefy wydobywczej dla Wysp Świętego Tomasza i Książęcej i Nigerii (2003-2013) oraz osobnej strefy Wysp (2011-2013). To pierwsza faza na drodze do przyjęcia Wysp w struktury EITI. Drugi raport spodziewany jest około X.2015. Na uroczystości opublikowania pierwszego raportu pojawili się przedstawiciele EITI z Timoru Wschodniego i Mozambiku.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ OD 2012 ROKU

FELIETONY O AMERYCE ŚRODKOWEJ

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1