B E L I Z E

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

STATYSTYKI PRODUKCJI BELIZEŃSKIEGO CUKRU13.VII.2017

Stowarzyszenie Cukrowni Amerykańskich (ASR), właściciel Cukrowni Belizeńskich (BSI), planuje wykorzystanie zwiększonej wydajności belizeńskich cukrowni. Mimo niskiej światowej ceny cukru i utraty przez Belize w 2017 roku preferencyjnych rynków europejskich. Zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia, Belize ma obecnie nadrzędną pozycję w przemyśle cukrowniczym wobec innych producentów w regionie. Wiąże się to z tym, że kraj ma dużą konsumpcję cukru i produkt ten można sprzedawać na rynek wewnętrzny bez dalszego rafinacji.

Podług danych dostarczonych przez BSI, Belize posiada jeden z najniższych wskaźników wydajności trzciny cukrowej na hektar na świecie. Dane pokazują, że w Belize produkuje się 17 ton trzciny na hektar, podczas gdy inne kraje, takie jak Meksyk, produkują około 30 ton. Gwatemala, która ma największą produkcję w regionie, produkuje około 41 ton na hektar.
Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z BELIZE OD 2012 ROKU

FELIETONY O AMERYCE ŚRODKOWEJ

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Belize

trzcina cukrowa

rafinacja

cukier