B E L I Z E

OBSERWATORZY CHWALĄ ORGANIZACJĘ WYBORÓW PARLAMENTARNYCH

6.11.2015

Nadzorująca wybory parlamentarne w Belize Misja Wyborcza Organizacji Narodów Zjednoczonych wydała oświadczenie, że wybory odbyły się bez zakłóceń. Frekwencja wyniosła 71%. Zasugerowano powtórną rejestrację wyborców i korektę okręgów wyborczych. 13 obserwatorów z 11 krajów wizytowało 162 z 225 komisji wyborczych w 30 okręgach (z 31).

Inne na ten temat

Podobne tematycznie