B E L I Z E

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

BELIZE IMPORTUJE 20 RAZY TYLE CO EKSPORTUJE DO GWATEMALI4.IX.2017

Większość wymiany handlowej między Belize i Gwatemalą stanowi import z Gwatemali. Powoduje to ogromny deficyt handlowy Belize. Według oficjalnych informacji uzyskanych z Belizeńskiego Instytutu Statystycznego (SIB), w pierwszym półroczu 2017 roku Belize sprowadziło z Gwatemali ponad 1500 rodzajów artykułów o wartości około 74 mln $. Wynik ten był mniejszy o 7% (5,5 mln $) w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Wśród najważniejszych w omawianym okresie towarów importowanych z Gwatemali były: cement, (wzrost o 144% z 2,3 mln do 5,7 mln $), paliwa lub skroplony gaz ziemny (LPG) (wzrost o 20%, 4,58 mln$) oraz nawozy mineralne (6,5 mln $). Zmniejszył się jednak (o 64%, z 3,4 do 1,2 mln $) import plastikowych butelek z Gwatemali.

Jeśli chodzi o eksport wzrósł on o 8% z 3,5 mln $ w 2016 (I-VI) do 3,8% w 2017 (I-VI). Głównymi towarami eksportowymi z Belize do Gwatemali były: kukurydza (wzrost o 124%, z 684 tys. na 1,5 mln$), złom odpadowy ze stali nierdzewnej (podwojenie z 240 tys. do 480 tys. $) i mrożony koncentrat z pomarańczy (wzrost o 44% z 316 tys. do 456 tys. $).
Artykuły o kostarykańskich bankach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z BELIZE OD 2012 ROKU

FELIETONY O AMERYCE ŚRODKOWEJ

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Belize

kukurydza

plastikowe butelki

stal nierdzewna