B E L I Z E

PROJEKT LEŚNY I PARKI NARODOWE

25.03.2015

Ruszył 5-letni projekt pod nazwą Zarządzanie i Ochrona Kluczowych Bioróżnorodnych Terenów Ochronnych (KBA) mający na celu zwiększenie korzyści ludzi zajmujących przyległe tereny do obszarów chronionych. Na ten cel przyznano grant w wysokości 6,08 mln $. Projekt ma wzmocnić zrównoważoną produkcję żywności, surowców, wody, medykamentów oraz pobudzić turystykę. Ma też usprawnić pomoc przy klęskach żywiołowych oraz przy łagodzeniu efektów zmian klimatycznych. Projekt nadzorowany będzie przez Ministerstwo Lasów, Ryb i Zrównoważonego Rozwoju (MFFSD). Projekt dotyczy 49 miejscowości oraz terenów ochronnych takich jak: Rezerwatu Leśnego Freshwater Creek, Sanktuarium Przyrody Spanish Creek, Rezerwatu Leśnego Vaca. Parku Narodowego Chiquibul, Północnego Rezerwatu Leśnego Maya Moutain, Rezerwatu Leśnego Columbia River.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie