B H U T A N

NAUKOWCY BADAJĄ PRZESZŁOŚĆ SEJSMICZNĄ BHUTANU

26.X.2016

Podług 300-letniego buddyjskiego transkryptu (sporządzonego przez mnicha Tenzina Lekpai Dondupa), mierzący 2.400 km himalajski uskok może spowodować w najbliższym czasie olbrzymie trzęsienie ziemi.

Wielki wstrząs o sile 7,5-8,4R dosięgnął Bhutan w 1714 roku. Zniszczeniu uległ wówczas klasztor Gangteng. Zachowane są też wzmianki o wielu wstrząsach wtórnych.

Wcześniej nie była znana aktywność sejsmiczna na tym terenie. Łańcuch Himalajów który wypiętrzył się poprzez subdukcję płyty Indyjskiej pod Eurazjatycką często powoduje niszczycielskie wstrząsy w regionie. Ostatni taki zanotowano w 2015 roku w Nepalu, kiedy zginęło 8,5 tysiąca osób.

Dotąd nie było jednak znane czy każda cześć Himalajów zagrożona jest takim trzęsieniem. Bhutan przez swą izolację nie był dobrym terenem do badań geologicznych. Naukowcy rzadko zapuszczali się w jego okolice. Badania na szerszą skalę rozpoczęto po trzęsieniu z 2009 roku (6R). Podobno trzęsienie z 1714 roku