B H U T A N

BHUTAN Z TRADYCJAMI OCHRONY PRZYRODY

8.XII.2016

Od 1987 roku w Bhutanie działa prężnie Królewskie Stowarzyszenie Ochrony Przyrody (RSPN). Państwo znane jest z tego, że ma wieloletnie tradycje w ochronie swojej fauny i flory. W konstytucji kraju zapisane jest, że lesistość nie może spaść poniżej 60% (w tej chwili Bhutan ma zalesione 70% swojej powierzchni). Jest to jedyne państwo świata z ujemną emisją CO2. Oznacza to, że jego lasy absorbują więcej dwutlenku węgla niż emitowane jest w postaci zanieczyszczeń. Bhutan zamieszkują okazy fauny które w innych regionach świata są już na wyginięciu: irbisy śnieżne [Panthera uncia], bieliki wschodnie [Haliaeetus leucoryphus], czaple białobrzuche [Ardea insignis] i żurawie czarnoszyje [Grus nigricollis].