B H U T A N

13% DZIECI MOLESTOWANYCH SEKSUALNIE

4.I.2017

Badania Narodowej Komisji ds. Dzieci i Kobiet (NCWC) wykazały, że 1 na 10 dzieci w Bhutanie było przynajmniej raz ofiarami molestowania seksualnego. 5% dzieci doznało molestowania przed ukończeniem 13 roku życia, a 7,3% w przedziale wiekowym 13-17. Wiele z tych młodych ludzi przeżyło te incydenty w domach (7,7%) lub w szkole (2,3%). Wiele napaści miało miejsce w internatach. Najwięcej seksualnych czynności dokonywano wobec dziewcząt i dopuszczali się tego ojcowie, bracia lub ojczymowie. W południowym i wschodnim Bhutanie do dzisiaj szerzy się tradycja tzw. nocnych zalotów kiedy mężczyźni podkradają się w ciemności do domów kobiet. Badania ujawniły też, że 5,3% dziewcząt oraz 1,4% chłopców miało do czynienia z obraźliwymi molestowaniami werbalnymi.