B H U T A N

SPODZIEWANY 10% WZROST EKONOMICZNY

30.I.2017

Królewski Urząd Spraw Pieniężnych Bhutanu (RMA) szacuje, że w 2017 roku kraj dozna wzrostu gospodarczego rzędu 10,2%. Ma się tak stać m.in. za sprawą budowy elektrowni wodnych. W 2015 roku wzrost wyniósł 6,5%, a w 2014 - 5,7%. W 2014 roku deficyt fiskalny wyniósł 29,8%, a w 2015 31,2% PKB.