H O N D U R A S

UNIA CELNA HONDURAS-GWATEMALA?

20.02.2015

Jest szansa, że pod koniec 2015 roku towary między Gwatemalą, a Hondurasem będą przepływać bez opłat celnych. Zdaniem ekonomistów wyeliminowanie ceł pomiędzy krajami Ameryki Środkowej spowoduje uwolnienie handlu i zredukowanie kosztów, a to w konsekwencji pomoże w złagodzeniu biedy.

Eliminację ceł w ramach wspólnych planów rozwojowych za powiedzieli w 2014 roku liderzy państw tzw. północnego trójkąta Ameryki Środkowej (Salwadoru, Gwatemali i Hondurasu). Projekt ten nazwany został Planem Przymierza dla Dobrobytu Północnego Trójkąta. Popiera go administracja Barracka Obamy.

W ostatnich 2 latach przemoc w tych krajach powoduje exodus ich mieszkańców do Stanów Zjednoczonych. W tym celu Obama ma zamiar prosić Kongres o wyłożenie 1 bln $. Według ONZ-owskiej Komisji Ekonomicznej ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów „północny trójkąt” ma jeden z najwyższych wskaźników biedy. Na czele jest Honduras z 70% populacji żyjącej w biedzie. Następne są Gwatemala 55% i Salwador 40%.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie