K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

ABORCJA NIBY JEST A JAKBY JEJ NIE BYŁO



10.IV.2017

Od 1970 roku kobiety w Kostaryce mają prawo do aborcji. Podług artykułu 121 kodeksu karnego do aborcji może dochodzić w przypadku zagrożenia zdrowia i życia kobiety. Zabieg ten powinien być przeprowadzany tylko przez lekarza. Zazwyczaj jednak szpitale zwlekają z tym do ostatniej chwili. Za kwalifikującą się do przerwania uważa się np. ciążę pozamaciczną. Lekarze nie chcą wykonywać aborcji w przypadku ofiar gwałtów, nastoletnich ciąż lub u kobiet u których stwierdzono zdeformowane płody, które wiadomo, że nie przeżyją po urodzeniu. Społeczeństwo kostarykańskie jest podzielone jeśli chodzi o przepisy aborcyjne. Jedni popierają je w obecnej formie, inni chcą ich liberalizacji. Kostaryka szczyci się bardzo niskim wskaźnikiem śmiertelności matek. Ratyfikowała też większość traktatów dotyczących praw człowieka. W 1948 roku zniosła armię by przeznaczać więcej środków na ochronę zdrowia i szkolnictwo. Artykuły o kostarykańskich kobietach.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

1