K O S T A R Y K A

PREMIA ŚWIĄTECZNA AGUINALDO

10.11.2015

Pracodawcy zapłacą swoim pracownikom 1,4 bln $ premii świątecznej (aguinaldo). To o 80,3 mln $ więcej niż przed rokiem. 1.564.000 osób otrzyma średnio po 905 $. Kostarykańska „trzynastka” musi być wypłacona w okresie 1-20.XII. Dla pracowników rządowych obliczana jest przez podzielenie przez 12 sumy wszystkich wynagrodzeń brutto wypłaconych pracownikom w okresie od 1.XI.2014 do 31.X.2015 roku. W przypadku sektora prywatnego sposób obliczania jest taki sam jednak dotyczy okresu 1.XII-30.XI. W skład wynagrodzeń brutto wchodzą wszystkie nadgodziny oraz inne dodatkowe zarobki. W 2014 roku rząd centralny wypłacił 330 mln $ aguinaldo dla 198.000 obecnych i byłych pracowników rządowych, (średnio po około 1.600 $ co stanowi mniej więcej dwukrotną średnią krajową).

Inne na ten temat

Aguinaldo 2014 (1.XII.2014)

Podobne tematycznie

Połowa pracowników w szarej strefie? (5.I.2016)
Ustalono pensję zasadniczą na 2016 rok (4.I.2016)
Rząd chce cofnąć premie (20.VIII.2015)
Podwyżki sektora prywatnego (8.VI.2015)
Bezrobocie (18.V.2015)
Praca 2020 (4.V.2015)
Bezrobocie za pierwszy kwartał (11.II.2015)
Pensja minimalna (21.XII.2014)
Praca bez ubezpieczeń (26.VIII.2014)