K O S T A R Y K A

USTALONO PENSJĘ ZASADNICZĄ NA 2016 ROK

4.I.2016

Na 2016 rok wyznaczona została pensja zasadnicza na 424.200 colonów (o 5% większa niż ubiegłoroczna). Wyznacza się ją na podstawie minimalnej stawki miesięcznej początkującego pracownika biurowego. O ile pensja minimalna w kodeksie pracy uzależniona jest od rodzaju zatrudnienia, to pensja zasadnicza używana jest jako wskaźnik określający wszystko od grzywien do zapomóg na dzieci, ale też o karach np. dla złodziei. W wielu wyrokach kary podawane są w wysokościach pensji zasadniczej.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie

Połowa pracowników w szarej strefie? (5.I.2016)
Premia świąteczna Aguinaldo (10.XI.2015)
Rząd chce cofnąć premie (20.VIII.2015)
Podwyżki sektora prywatnego (8.VI.2015)
Bezrobocie (18.V.2015)
Praca 2020 (4.V.2015)
Bezrobocie za pierwszy kwartał (11.II.2015)
Pensja minimalna (21.XII.2014)
Aguinaldo 2014 (1.XII.2014)
Praca bez ubezpieczeń (26.VIII.2014)