S A L W A D O R

SALWADOR OGŁASZA STAN ALARMOWY Z POWODU BRAKU WODY

13.IV.2016

Pierwszy raz w historii Salwador ogłosił stan alarmowy podyktowany niedoborem wody. W swoim przemówieniu prezydent Salvador Sanchez Ceren obwinił za to zmiany klimatyczne i fenomen pogodowy El Nino. Opady deszczy maleją od ostatnich 4 lat. Poziom rzek i zbiorników wodnych osiągnął stan krytyczny. W ostatnich tygodniach dochodzi do protestów mieszkańców przedmieść San Salwadoru. Domagają się oni zakończenia kryzysu niedoboru wody i uporania się z przerwami w dostawie wody.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie