S A L W A D O R

STATYSTYKA BRONI W SALWADORZE

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

29.11.2016

Zakłada się, że w Salwadorze ludność cywilna posiada 450.000 pistoletów (ze źródeł legalnych lub nielegalnych). Od 6 lat przeciętnie dziennie kradzione są 4 pistolety. W latach 2010-2016 łącznie zniknęło 11.229 sztuk tego rodzaju broni. 22% z nich było wielkokalibrowymi pistoletami maszynowymi. Wiele z nich skradziono z instytucji wojskowych. W 2010 roku zniknęły 2.463 sztuki (6,8 dziennie), a w 2015 - 914 (2,5 dziennie).

Zdaniem Policji w kraju zarejestrowanych jest 344.587 pistoletów, a dodatkowo od 128.000-280.000 jest egzemplarzami nielegalnymi. Źródłem tych gadżetów są nielegalne przemyty broni ze Stanów Zjednoczonych oraz pozostałość po niedawnym konflikcie zbrojnym (zakończonej w 1992 roku wojnie domowej). Śledztwa ujawniły, że duża część broni pochodzi z kradzieży mundurowym, a oni sami świadomie uwikłani się w ten proceder.