S A L W A D O R

PRZELUDNIONE WIĘZIENIA W SALWADORZE

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

29.12.2016

W więzieniach Salwadoru dominują grzybice, epidemia gruźliczy i przeludnienie. Nawet dzieci przetrzymywane są w celach razem z matkami. Do takich obserwacji doszli przedstawiciele organizacji praw człowieka przy Prokuraturze Generalnej. Od kilku miesięcy wizytują oni salwadorskie miejsca odosobnienia. Wejście nadzorcze do tego typu przybytków ma jednak tylko Prokurator Generalny. Rząd zakazał dojścia do osadzonych dla m.in. Czerwonego Krzyża.

Więźniowie odcięci zostali od opinii publicznej. Podkreśla się, że dostają pokarm na dłoniach co jest ich poniżeniem. W IV.2016 roku rząd wprowadził nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w 7 więzieniach kraju w których osadzeni są członkowie gangów. Zakazano wizyt rodzinnych i zarządzono niewychodzenie z cel. Więźniowie przebywali w nich bez przerwy przez 24 godziny. Wstrzymano dostarczanie środków czystości takich jak mydła, papier toaletowy, czy pasty do zębów, zawieszono postępowania sądowe. Najbardziej groźnym przestępcom odmawiano wyjazdów do szpitali.

Środki te zaaprobowane zostały przez wszystkich przywódców partii politycznych na rok z możliwością przedłużenia. Podczas niezależnego śledztwa udowodniono odmówienie pomocy medycznej dla więźnia który miał kulę w biodrze oraz innego z nadciśnieniem i niedrożnością żyły wieńcowej. Na 350 osadzonych była tylko jedna toaleta. Więźniowie załatwiali się w kątach cel a kał spłukiwany był po posadzce deszczówką. W niektórych celach na 130 osadzonych było 28 łóżek.

16.VI zamknięto uchodzące za najgorsze w całym kraju więzienie w Cojutepeque. Osadzeni (członkowie frakcji Sureno z Barrio 18) przetransportowani zostali do więzień w Izalco i Quezaltepeque. Przy przeprowadzce policja skonfiskowała ich rzeczy osobiste, a do nowych cel mogli wejść tylko w bieliźnie.

W ciągu 4 pierwszych miesięcy zaostrzenia rygoru więziennego, 4 osadzonych zmarło w wyniku nieotrzymania pomocy lekarskiej. Jeden na zapalenie płuc i jeden z powodu niedożywienia. W tym samym czasie 11 więźniów zginęło na skutek wewnętrznych bójek. Rząd planuje przeznaczyć milion $ na zwiększenie kubatury więzień i zmniejszenie przeludnienia.

Więzienia Salwadoru są najbardziej przeludnione w całej Ameryce. Przeładowanie wynosi średnio 300%.