S A L W A D O R

SPADA LICZBA ZABÓJSTW, ALE KRAJ WCIĄŻ W CZOŁÓWCE

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

2.01.2017

Szef Policji Salwadoru Howard Cotto oświadczył na konferencji prasowej, że w 2016 roku morderstwa spadły o 20%. Niemniej jednak kraj nadal należy do najbardziej niebezpiecznych obszarów na ziemi. Nadal na 100.000 mieszkańców ginie 81,2 osób (rok wcześniej 104/100.000). W 2016 roku popełniono łącznie 5.278 morderstwa, o 6.665 mniej niż w 2015.

Zdaniem obserwatorów taki stan rzeczy to wynik zmiany polityki rządu, który 9 miesięcy temu zaostrzył odbywanie kar w więzieniach izolując najgroźniejszych z przestępców. Ci którzy odsiadują wyroki za członkostwo w gangach nie mogą wychodzić z cel. Siły policyjne zabiły 603 osoby które dokonały agresji na funkcjonariuszy.