S A L W A D O R

WIZYTA PREZYDENT TAJWANU

follow me on facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

12.01.2017

Z oficjalną wizytą przybyła do Salwadoru prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen. To czwarty kraj Ameryki Środkowej w którym złożyła w styczniu wizytę. Przywitana została na lotnisku przez ministra spraw zagranicznych Hugo Martineza. Wyraziła nadzieję na obustronne zacieśnienie stosunków i współpracę w dziedzinie ekonomii i kultury. Podkreślała, że jej wizyta stanowi nowe możliwości biznesowe dla obu stron.