S A L W A D O R

STRAJK GŁODOWY W WIĘZIENIU O ZAOSTRZONYM RYGORZE

12.03.2015

Kilku przywódców salwadorskich gangów mara (Mara Salvatrucha i Barrio 18) rozpoczęło strajk głodowy protestując w ten sposób przeciw warunkom panującym w więzieniu Zacatecoluca (zwanego potocznie „Zacatraz”). Jest to więzienie o podwyższonej ochronie. Zakazane są w nim wizyty małżeńskie i ograniczony jest kontakt ze światem zewnętrznym. Więźniowie nie uczestniczą w programach więziennych. Większość tam osadzonych odbywa kary ponad 20 lat więzienia za zabójstwa i wymuszenia.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie