K O S T A R Y K A

RZĄD CHCE COFNĄĆ PREMIE

20.08.2015

W sejmie pracuje się nad reformą prawa pracy na mocy którego ma dojść do likwidacji premii dla pracowników publicznych, standaryzacji płac oraz zaprzestania wypłat dodatków za uczestniczenie w kursach edukacyjnych lub za narodziny dziecka. W San Jose odbył się marsz protestacyjny, który zakończył się zapowiedzią przywódców związków zawodowych zwołaniem strajku generalnego jeśli rząd nadal będzie szedł w kierunku zlikwidowania premii i świadczeń pracowniczych. Uczestnicy sprzeciwiali się też planom Ministerstwa Finansów poprawieniu ustawy o podatku dochodowym. Przemarsz Avenidą Segunda zakończył się pod parlamentem gdzie protestujący spotkali się z posłami Szerokiego Frontu (FA): Jorge Arguedasem i Ligią Fallas i przekazali im swoją petycję.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie

Połowa pracowników w szarej strefie? (5.I.2016)
Ustalono pensję zasadniczą na 2016 rok (4.I.2016)
Premia świąteczna Aguinaldo (10.XI.2015)
Podwyżki sektora prywatnego (8.VI.2015)
Bezrobocie (18.V.2015)
Praca 2020 (4.V.2015)
Bezrobocie za pierwszy kwartał (11.II.2015)
Pensja minimalna (21.XII.2014)
Aguinaldo 2014 (1.XII.2014)
Praca bez ubezpieczeń (26.VIII.2014)