K O S T A R Y K A

POŁOWA PRACOWNIKÓW W SZAREJ STREFIE?

5.I.2016

W Kostaryce blisko połowa pracowników ma nieformalne zatrudnienie, co oznacza, że nie mają podstawowych praw takich jak dostęp do ubezpieczeń społecznych oraz płacy minimalnej. Podług danych Ministerstwa Pracy, 47,5% siły roboczej (około 942.000 mieszkańców) pracuje w szarej strefie. Zaliczają się do nich uliczni sprzedawcy, pracownicy domowi oraz pracownicy dorywczy. Jednym z zadań Ministerstwa jest zwiększenie zdolności Narodowego Instytutu Kształcenia (INA) w organizowaniu programów szkoleniowych w dziedzinach informatyki, elektryczności, elektroniki, mechaniki i gastronomii. Obecnie bez pracy jest 300.000 obywateli, a każdego roku do kraju przyjeżdża 60.000 cudzoziemnców w jej poszukiwaniu. Podług Banku Centralnego (BCCR) wskaźnik bezrobocia w 2015 roku wynosił 9,2%. Prognozy na lata 2016-2017 przewidują jego spadek.

Inne na ten temat

Praca bez ubezpieczeń (26.VIII.2014)

Podobne tematycznie

Ustalono pensję zasadniczą na 2016 rok (4.I.2016)
Premia świąteczna Aguinaldo (10.XI.2015)
Rząd chce cofnąć premie (20.VIII.2015)
Podwyżki sektora prywatnego (8.VI.2015)
Bezrobocie (18.V.2015)
Praca 2020 (4.V.2015)
Bezrobocie za pierwszy kwartał (11.II.2015)
Pensja minimalna (21.XII.2014)
Aguinaldo 2014 (1.XII.2014)