KOSTARYKA - artykuły w gazetach

Rafał Cezary Piechociński 2-3.II.2001, Gazeta Wyborcza

"W krainie kostarykańskich wulkanów"

(PAP) 29.XI.2001, Rzeczpospolita

"Kostaryka - katastrofa samolotu"

Piotr Rudzki, 14.XI.2001, Rzeczpospolita

"Kawa - niszczenie krzewów"

Roman Wieruszewski, 4.VI.1999, Rzeczpospolita

"W Kanadzie nie taka znów Kanada"

Małgorzata Tryc-Ostrowska, 3.XII.1998, Rzeczpospolita

"Kraj, gdzie Polak był prezydentem"

Małgorzata Tryc-Ostrowska, 28.XII.1994, Rzeczpospolita

"Trudna sztuka neutralności"