K O S T A R Y K A

WIELKIE OSUWISKO NA SZOSIE 32

28.06.2015

W wyniku potężnych ulew wielkie osuwisko zablokowało Szosę 32. Osunęło się 4.000 m2 ziemi. Powstałe hałdy muszą być wywiezione. Nie można ich przesuwać na pobocza, ponieważ teren po obu stronach należy do Parku Narodowego Braulio Carillo.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie

Wycieczki do slumsów (5.VII.2015)
Ustawa o poszerzeniu Szosy 32 (25.II.2015)
105-metrowe osuwisko(28.I.2015)
Szosa 27 (3.XI.2014)
Wydatki publiczne (15.IX.2014)
Solis grozi Chinom (27.IV.2014)