REPUBLIKA KOSTARYKI


.
.
.
KSIĘGA GOŚCI


Informacje ogólne
Rośliny
Bezkręgowce
Ryby
Płazy
Gady
Ptaki
Ssaki 
FAUNA I FLORA: Informacje ogólne

Kostaryka przez wieki stanowiła pomost pomiędzy Amerykami Północną i Południową. To geograficznie strategiczne położenie dało unikalny biologiczny układ, mieszając południowy zasięg fauny i flory Ameryki Północnej z północnym zasięgiem fauny i flory Ameryki Południowej.

Kostarykańska fauna i flora stanowi pięć procent światowej biosfery. Dziesięć procent roślin kostarykańskich to gatunki endemiczne. Instytut Światowych Bogactw określił, ze Kostaryka ma najbogatszą faunę na planecie (mierzone jest to ilością gatunków przypadających na określoną jednostkę powierzchni).

Narodowy Instytut Bioróżnorodności (INBIO), uformowany w 1989 roku, odpowiedzialny jest za zbieranie i identyfikację każdego gatunku roślin i zwierząt Kostaryki. 
© 2004; SŁUPSK; Rafał Cezary Piechociński