KONTAKT
follow me on facebook


http://rafalcezarypiechocinski.vg1.pl


 

KOSTARYKOPOLIS
ŻAGLICA PACYFICZNA

DO DZIENNIKARZY, BLOGERÓW I WIKIPEDYSTÓW

Uwaga. Strona ta jak i cały portal stanowi wynik pracy naukowej i składa się na czyjś dorobek. Informacje zbierane były latami w poszczególnych krajach i dlatego zabronione jest ich kopiowanie, przetwarzanie oraz pobieranie. Chyba, że napisze się o pozwolenie (dotyczy to m.in. dziennikarzy). Z danych mogą zaś korzystać studenci i uczniowie. Z powodu rozszabrowywania danych przez inne portale internetowe podstrona ta nie jest publiczna. Zastosowane zostały pułapki na plagiatorów. Nie zgadzam się też na ekspansywną działalność Wikipedii. Na bazie tej strony potworzonych zostało na niej wiele haseł o Kostaryce bez podawania źródła. Jej przedstawiciele szabrują polskie strony z danych zapoznając się z konkretnymi wątkami, a następnie po faktach charakterystycznych wyszukują je na zagranicznych portalach podając do nich link. Wiedzą, że w ten sposób nikt nie będzie ich ścigał. Ostrzegam, że jeśli dane z tej strony lub zagranicznych którym moje dane użyczam znajdą się na Wikipedii bez pytania, natychmiast będą wyciągane konsekwencje prawne.


[Istiophorus platypterus] Jej wielka pierwsza płetwa grzbietowa tworzy jakby żagiel. Mocno wysunięta górna szczęka tworzy z dolną rodzaj dzioba. Pierwsza płetwa brzuszna jest umieszczona w tyle podbrzusza. Druga jest jej mniejszą wersją. Obie są krótkie i wklęsłe. Żaglica pływa z szybkością 100–130 km/h. Żyje w parach lub małych grupach. Jej waga dochodzić może do 45 kg. Występuje przy powierzchni wód, preferuje wody o temperaturach 21–28°C. Często wykonuje spektakularne skoki ponad wodę. Najbardziej obfita w żaglice jest Zatoka Papagayo. Żaglice mają małe znaczenie dla połowów komercyjnych, ich mięso jest twarde i rzadko sprzedawane, chyba że wędzone. Ryby te są jednak celem połowów rekreacyjnych. Od 2008 roku obowiązuje zakaz ich eksportu, ponieważ podczas turniejów sportowych ulegają nadmiernemu wyrybieniu. 18 IV 2011 roku skonfiskowano ładunek 7012 kg żaglic skierowany do Peru. Dokumenty przewozowe były sfałszowane i wypisane na transport marlinów pasiastych. W celu ochrony tych zwierząt sieć hoteli Hilton w Kostaryce wycofała ze swojego menu potrawy z żaglic.

KONTAKT

 
© 1998-2016; SŁUPSK; Rafał Cezary Piechociński