REPUBLIKA KOSTARYKI


.
.
.
KSIĘGA GOŚCI


Położenie geograficzne
Wyspy
Półwyspy
Pasma górskie
Doliny
Niziny
Trzęsienia ziemi
Tsunami
Wulkany
Ludność
Szkolnictwo
Opieka zdrowotna
Religia
Rząd
Klimat
Rzeki
Archeologia
Kultura
Język
Architektura
Ekonomia 
INFORMACJE OGÓLNE: Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia opiera się na rolnictwie. Głównymi trzema uprawami są banany, ananasy i kawa, poza tym trzcina cukrowa, kakao, tytoń. Plantacje bananowe rocznie dają około 50 milionów skrzynek, co czyni Kostarykę drugim eksporterem bananów na świecie (po Ekwadorze). Około 12 % terytorium przeznaczone jest pod uprawę zbóż, 45 % na pastwiska, a 27 % jest zalesionych. Większość gospodarstw rolnych jest mała i prywatna.

W ostatnich latach odnotowuje się wzrost w eksporcie produktów nietradycyjnych, jak tekstylia ze względu na preferencyjne taryfy z USA. Do innych nietradycyjnych produktów eksportowych kraju należą: truskawki, kwiaty, papaje, słodkie ziemniaki oraz farmaceutyki.

W 1999 roku Kostaryka odnotowała najwyższy wzrost gospodarczy w Ameryce Łacińskiej (8,3 %). Kostaryka ma podpisane traktaty o wolnym handlu z Chile, Meksykiem, Panamą, Dominikaną i Kanadą. Trwają negocjacje z Tajwanem, Jamajką Trynidad i Tobago.

W Kostaryce odnotowuje się jeden z najwyższych wskaźników wzrostu turystyki na świecie. 15 % przybywających do kraju turystów stanowią Europejczycy. Obecnie planuje się wspólną kampanię turystyczną krajów Ameryki Środkowej na tym kontynencie. Według Amerykańskiej Izby Handlowej kostarykańska siła robocza jest najbardziej produktywną i najszybciej dostosowującą się w Ameryce Łacińskiej.

Inflacja w lipcu 2002 roku wyniosła 1,47 %. W porównaniu z analogicznym okresem w 2001 i 2000 roku była niższa. W 2005 roku głównym kierunkiem eksportowym Kostaryki były Stany Zjednoczone (40,3% eksportu), Hong-Kong (6,6%) oraz Holandia (6,3%).

Według ostatniego rocznego raporty Narodów Zjednoczonych na Konferencji Handlu i Rozwoju, Kostaryka zaliczona została do sześciu krajów świata, które są przykładami stałego tempa przyciągania zagranicznyh inwestycji. Podkreślono, że jest to oparte na polityce rządu dotyczącej inwestowaniu w edukację, siłę roboczą oraz pielęgnowaniu politycznej stabilności.

Kostaryka miała największe szanse by jako drugi kraj Ameryki Łacińskiej po Meksyku, a obok Chile do 2004 roku stać się członkiem Amerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA). Polityka ekonomiczna obu krajów zmieniła się jednak i w styczniu 2004 roku administracja Georga Busha osiągnęła porozumienie z Kostaryką w sprawie tworzenia Środkowoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu z USA. (CAFTA). Jest to kolejny etap realizacji projektu, którego finalnym celem jest utworzenie Obszaru Wolnego Handlu Ameryk (FTAA).

Wspólny Rynek Ameryki Środkowej (CACM)
Dużą rolę w gospodarce Kostaryki odgrywa Wspólny Rynek Ameryki Środkowej. 13 grudnia 1960 roku na konferencji w Managui: Gwatemala, Salwador, Honduras i Nikaragua podpisały traktat o Wspólnym Rynku Ameryki Środkowej. Rok potem kazdy z tych krajów ratyfikował członkostwo. Kostaryka dołączyła do przymierza w 1963 roku. Głównym celem jego powołania było przyspieszenie rozwoju ekonomicznego i kooperacji pomiędzy krajami regionu oraz przyciągnięcie zagranicznego kapitału. Zniesiono cła na większość towarów w obrębie Ameryki Środkowej. Do 1969 roku handel pomiędzy członkami wzrósł dziesięciokrotnie w stosunku do wartości za rok 1960. W tym samym czasie podwoił się import. W 1967, na konferencji prezydentów Ameryki w Punta del Este w Urugwaju zadecydowano, że CACM razem ze Stowarzyszeniem Wolnego Handlu Ameryki Łacińskiej będzie fundamentem pod przyszłościowy Wspólny Rynek Ameryki Łacińskiej. W 1969 roku CACM upadło z powodu tzw. "wojny futbolowej" pomiędzy Salwadorem, a Hondurasem. W 1991 roku został przywrócony do życia.

 
© 2004; SŁUPSK; Rafał Cezary Piechociński