KONTAKT
follow me on facebook


01.01. Spis treści
02.01. Położenie Słupska
02.02. Nazwa i przydomki
02.03. Stutysięczność Słupska
02.04. Stolica Pomorza Środk.
03.01. Wydarzenia historyczne
03.02. Kalendarium
03.03. Herb i inne symbole
03.04. Legendy Słupska
03.05. Naj naj naj
04.00. Kościoły Słupska
05.00. Bramy, baszty i spichrze
06.00. Kamienice Słupska
07.00. Budynki administracyjne
08.00. Pomniki, rzeźby i tablice
09.00. Parki miejskie
10.01. Słupskie jadło
10.02. Słupsk i samoloty
10.03. Miasto Czarownic
10.04. Miasto Policjantów
10.05. Miasto Autobusów
10.06. Miasto Murali
10.07. Od kartki poczt. do windy
10.08. Słupszczanie
10.09. Słupia i fontanny
10.10. Witkacy ambasadorem
11.00. Wątki o kulturze i sztuce


Spotkania i prezentacje

Prezentacje multimedialne o Kostaryce dla szkół, firm oraz grup indywidualnych. Ogólne oraz tematyczne na zamówienie. Zapytania lub rezerwacje prosimy kierować na adres
kostaryka1988@poczta.onet.pl


http://rafalcezarypiechocinski.vg1.pl


 

SŁUPSK - PARYŻ PÓŁNOCY
"Pomniki, rzeźby i tablice"

Pomnik Henryka Sienkiewicza

Ufundowali go słupscy rzemieślnicy w 1960 roku. Wzniesiony jest z metalizowanego żelbetu. Ma 3,60 m wysokości. Podczas wyboru obiektu do uwiecznienia brano pod uwagę Mostnika i jednego z Bogusławów. Początkowo słupszczanie nie byli zbyt przychylni nowej formie, ponieważ nie za bardzo wiedzieli jak ugryźć to co wyłania się z rusztowań. Dziennikarze uspokajali ich tłumacząc, że to co jest widoczne to tylko forma przejściowa do której wlewany jest beton i że po jego zastygnięciu zostanie ona zdjęta.

Pomnik włóczykij

Kilkakrotnie (1964, 1978) pomnik stawał się obiektem żartów primaaprilisowych. Lubowały się w tym zwłaszcza słupskie gazety, które donosiły, że nocą został przeniesiony pod ratusz lub do Ustki.

Pomnik Fryderyka Chopina

Wzniesiony został we IX 1976 roku podczas inauguracji kolejnego festiwalu Pianistyki Polskiej. Powstał dzięki inicjatywie członków Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, jednak ostatecznie pieniądze wyłożyli słupscy rzemieślnicy. Autorem projektu był Mieczysław Welter.

Pomnik Jana Kilińskiego

Ufundowało go swojemu patronowi rzemiosło słupskie. Jego autorem jest Stanisław Horno – Popławski. Odsłonięcie odbyło się we IX 1973 roku, w czasie Dni Słupska i 6 Festiwalu Pianistyki Polskiej. Ustawiony jest na cokole na bulwarze przy ul. Kowalskiej, w sąsiedztwie Cechu Rzemiosł Różnych.

Pomnik Karola Szymanowskiego

Był pierwszym w kraju (1972) pomnikiem tego patrona. W jego odsłonięciu uczestniczył m.in. Jerzy Waldorff. Jest wykuty z czerwonego granitu i składa się z kilku elementów. Dominuje postać Karola Szymanowskiego ze skrzydłem fortepianu z jasnego lastryko za plecami, z klawiaturą u stóp i płaskorzeźbą Harnasia. Projekt wykonał Stanisław Horno-Popławski. Na samym początku poniżej pomnika biło źródełko symbolizujące Aretuzę (utwór na skrzypce i fortepian Szymanowskiego). W 2007 roku obiekt został podświetlony.

Pomnik Bogusława X

Wzniesiony w 2010 roku na 700 lecie udokumentowanej i 765 lecie domniemanej lokacji Słupska. Poświęcony jest budowniczemu zamku Książąt Pomorskich. Autorem projektu był Robert Sobociński. Inicjatywa budowy wyszła od Fundacji Naji Gochë. Bogusław X Wielki, po rozbiciu dzielnicowym (na małe księstwa) złączył w jeden organizm państwowy księstwo słupskie z wołogoskim i szczecińskim. Tak utworzone państwo obejmowało przymorskie Pomorze od Rugii po Łebę.

Pomnik Ojca Pio

Ustawiony jest od 2006 roku na tyłach klasztoru Loreto, przy ulicy Garncarskiej. Postać Ojca Pio była jest patronem duchowym Klarysek od Wieczystej Adoracji. Siostry pisały do niego listy z prośbą o modlitwy, kiedy w latach 50-tych groziło im wyrzucenie z klasztoru. 21 V 1958 roku otrzymały od niego nawet odpowiedź oraz podarunek w postaci obrazu Matki Boskiej Łaskawej.

Klasztorne relikty

W murach klasztoru przechowuje się 50 relikt m.in: krzyża świętego, Popiełuszki, św. Franciszka z Asyżu, św. Klary, św. Teresy z Lisieux, papież św. Piusa X, św. Maksymiliana Kolbe, ojca Pio i Faustyny Kowalskiej.

Pomnik 16 brygady pancernej

Ustawiony w 1985 roku jako pomnik czołg T-34/85 na jednostopniowej, murowanej podstawie na terenie jednostki wojskowej przy ul. Bohaterów Westerplatte. Na tablicy napis: „W 40 rocznicę zwycięstwa w hołdzie bohaterom 16 Brygady Pancernej poległym w walce z hitlerowskim faszyzmem”.

Pomnik Jerzego Popiełuszki

Postawiony został w 2006 roku przed kościołem Serca Jezusowego. Projektantem jest Jan Konarski.

Pomnik Jana Pawła II

Ustawiony został w 2005 roku przed wejściem do kościoła św. Ottona. Obok tablica upamiętniająca 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II z sentencją „Dusza ludzka jest ważniejsza niż ciało, toteż nikomu nie wolno dążyć do dóbr materialnych z pogwałceniem prawa moralnego, z pogwałceniem praw drugiego człowieka - JAN PAWEŁ II”. Autorem projektu jest Jan Siwoń.

Pomnik Powstańców Warszawy

15 IX 1945 roku wzniesiony jako pierwszy w Polsce. Zbudowany został z ustawionych na cokole desek, symbolizujących mur warszawski, na tle którego dokonywane były przez Niemców publiczne egzekucje. Jego drewniana konstrukcja szybko uległa jednak zniszczeniu i 15 IX 1946 roku postawiono obecną formę. Jego autorem był rzeźbiarz Jan Małeta. Zbudowany na postumencie z piaskowca, składa się z dwóch części: muru oraz usytuowanej przed nim postaci poległego w walce powstańca, u stóp którego klęczy płaczące dziecko. Mężczyzna w jednej ręce trzyma granat, a drugą opiera się na tarczy herbowej Warszawy. Na cokole wykonany jest napis: Bohaterom Warszawy - Słupsk.

Dziś pod pomnikiem odbywają się uroczystości związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego oraz upamiętnieniem zamordowania polskich robotników przymusowych (7 III 1945).

Pomnik pomordowanych robotników

Pomnik ku czci 22 polskich i 2 radzieckich robotników przymusowych rozstrzelanych w Lasku Południowym powstał w 1974 roku z inicjatywy Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników i Męczeństwa w Słupsku. Jego autorem jest Mirosław Jaruga. Ma formę 24 różnej wysokości i grubości cementowych pali.

Pomnik Żołnierzy Polskich

W 1875 roku na Placu Zwycięstwa znajdował się obelisk poświęcony poległym w czasie wojny francusko-pruskiej na terenie powiatu słupskiego. W 1910 roku jego przestrzeń zajął konny pomnik cesarza Wilhelma I. Po wojnie na obecnym miejscu pomnika pojawił się postument poświęcony żołnierzom radzieckim. Miał żelbetową konstrukcję obłożoną biało czerwonymi płytami z marmuru, zwieńczoną podświetlaną czerwoną gwiazdą.

Czołg i detonacja

W 1962 roku przez trzy dni trwały próby zdemontowania pomnika. Biorący w tym udział czołg zerwał zaczepioną do niego linę po czym unieruchomiony został przez zatarty silnik. W końcu zdecydowano o podłożeniu ładunków wybuchowych. Po eksplozji w pobliskich domach wyleciały z okien szyby. Pomnik jednak stał nadal i dopiero podcięcie jego szyn konstrukcyjnych zakończyło jego istnienie.

We 1 IX 1962 roku ustawiono obecny pomnik autorstwa Krystyny Trzeciak. Stanowi go kamienny obelisk na którym znajduje się postać żołnierza. Na jednej ze ścian widnieją płaskorzeźby o humanitarnej treści.

Pomnik Tramwaju

Znajduje się na ulicy Nowobramskiej. Stanowi go zakupiony przez słupskiego przedsiębiorcę Mariusza Urbańczyka odrestaurowany w zakładzie stolarskim w Bierkowie wagon tramwaju. Zacho¬wany szkielet i koła obudowano tak by wóz przypominał przedwojenne egzemplarze. Postawiony został 30 IV 2004 roku. Rok wcześniej w deptak wszczepiono 20 metrów torowiska.

Słupsk na monecie i znaczku

W 1959 roku wydano znaczek okolicznościowy na 650-lecie Słupska. W 2009 roku do ogólnopolskiego obiegu trafiło 1.100.000 dwuzłotówek z wizerunkiem słupskiego zamku. Była to pierwsza polska moneta na której znajdował się akcent Słupska.

Pomnik Matki Polki

Wykonany z szydłowieckiego piaskowca, odsłonięty został w 1983 roku. Autorką jest Łucja Włodek, a wykonawcą H. Suder. Stanowi go rzeźba pochylonej matki klęczącej nad trojgiem zmarłych dzieci. Nawiązuje do obozu przejściowego zorganizowanego na przełomie października i listopada 1944 roku w szkole przy ul. Deotymy. Panowały w nim bardzo złe warunki skutkiem czego w XII 1944 roku wybuchła epidemia tyfusu. Wiele z dzieci zostało pochowanych w zbiorowych mogiłach na cmentarzu Komunalnym w Słupsku.

Pomnik pomordowanych w Katyniu

Ustawiony na Cmentarzu Komunalnym pomnik ma formę krzyża. Wzniesiono go z granitu w 2005 roku w 65 rocznicę mordu katyńskiego. Z inicjatywą jego powstania w Słupsku wystąpił prezydent Maciej Kobyliński. Widząc, że mieszkańcy miasta muszą co roku jeździć pod najbliższy tego rodzaju pomnik w Ustce postanowił o jego wybudowaniu w Słupsku.

Grzybek

Na tyłach dawnego kina Millenium przy ulicy Grodzkiej znajduje się tzw. grzybek. Stanowi fragment systemu wentylacyjnego – tzw. "rura wydechowa" sali kinowej. W czasach działalności kina mówiło się, że z powodu grzybka do sali wpadało zimą mroźne powietrze przez co kinomani siedzieli na seansie w kurtkach. Bywały okresy, że wewnątrz kina rozpalano koksowniki.

Pomnik Żołnierzy Radzieckich

22 VII 1949 roku z inicjatywy Słupskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, wzniesiono na cmentarzu miejskim pomnik - 12-metrowej wysokości obelisk z żelazobetonu, oparty na sześcioramiennej podstawie z czerwoną gwiazdą na szczycie, z wyrytym na cokole napisem: Bohaterom armii radzieckiej poległym w bojach o ziemię słupską – społeczeństwo 1949. Projektantem był Stanisław Kołodziejski.

Słup milowy

W 1977 roku Cech Rzemiosł Różnych ogłosił konkurs na projekt pamiątki ze Słupska i słupa milowego. Miał wskazywać odległości ze Słupska do różnych miast w kraju i Europie.

Pomnik Jeńców Wojennych

Umiejscowiony na cmentarzu komunalnym w Słupsku. Jego projektantami byli Mirosław Jaruga i Edward Iwański. Wykonany został w 1984 roku przez Jana Konarskiego. Widnieje na nim napis: „Mogiła zbiorowa jeńców wojennych: belgijskich, francuskich, holenderskich, radzieckich, ofiar przymusowej pracy w hitlerowskiej niewoli. Za wolność Waszą i naszą”.

Głazy

Ludy zamieszkujące te ziemie wykorzystywały głazy do różnych celów. Od XIX wieku służyły do budowy pomników. Upamiętniały powstawanie miast, parków, ważne wydarzenia historyczne oraz służyły jako drogowskazy. Podczas remontu zamku w latach 2003-2004 wydobyto z piwnic głazy które dla dekoracji umieszczono na dziedzińcu zamkowym i przed spichlerzem Richtera. Mają w obwodach 400 i 530 cm.

Obeliski

Kamień Zamenhofa

Staraniem Esperantystów odsłonięty został 19 VII 1960 roku w parku Jerzego Waldorffa (przed budynkiem istniejącego jeszcze wówczas Starego Teatru). Ma 185 cm wysokości i 365 cm w obwodzie.

Kamień Kolejowy

Odsłonięty w 2005 roku. Poświęcony jest pamięci słupskich kolejarzy w 140 rocznicę powstania kolei na Ziemi Słupskiej. Widnieje na nim wygrawerowany parowóz.

Głaz Kresowiaków

Odsłonięty 4 XI 2006 roku w części parku od strony ul. Jana Pawła II. Upamiętnia przybyłych po wojnie do miasta Kresowiaków. Sam głaz waży 12 ton i został przytransportowany z okolic Bierkowa. Widnieje na nim napis: „Od Wilna po Lwów, którzy w Słupsku znaleźli swój drugi dom, wielu także kres ostateczny”.

Obelisk Polskiego państwa Podziemnego 1939-1945

Głaz narzutowy ustawiony 11 XI 1998 roku na Placu Mariackim. Postawiono go z inicjatywy Związku Światowego Żołnierzy Armii Krajowej. Upamiętnia Polskie Państwo Podziemne. Ma 209 cm wysokości i 398 cm obwodu.

Głazy na rondach

Tradycją jest umieszczanie na poszczególnych rondach głazów z tablicami pamiątkowymi. Miasto posiada ronda: społecznika Witolda Zblewskiego (Poznańska/Poprzeczna), kardynała Ignacego Jeża (Banacha/Sobieskiego), boksera Aleksego Antkiewicza (Kaszubska/Kościuszki), artysty plastyka Stefana Morawskiego (Lotha/Obrońców Wybrzeża), polityka Jacka Kuronia (Kopernika/Tramwajowa), dowódcy Polski Niepodległej Mieczysława Stanisława Mozdyniewicza (Westerplatte/Gdyńska), Gen. Bryg. Stanisława Grzmota – Skotnickiego (Westerplatte/Hubalczyków), pułkownika Ryszarda Kuklińskiego (Gdańska/Kozietulskiego), Zesłańców Sybiru (3-go Maja/Sobieskiego), Konstytucji 3-go Maja (3-go Maja/Wazów), publicysty Stefana Kisielewskiego (11 Listopada/Szczecińska), harcmistrza Stanisława Kiejdo (Poznańska/Słoneczna), polityka i samorządowca Stanisława Kądzieli (Deotymy/Tuwima), Solidarności (Łajming/Sienkiewicza), Staromiejskie (Sienkiewicza/Kilińskiego), Inwalidów Wojennych RP (Kopernika/Wolności).

Obelisk Spływu Kajakowego Karola Wojtyły

Od 2004 roku zlokalizowany jest w Parku Kultury i Wypoczynku (od strony ulicy Rybackiej). Upamiętnia lipcowy spływ kajakowy 1964 roku, kiedy ówczesny arcybiskup Karol Wojtyła uczestniczył w spływie kajakowym Słupią. Na głazie napis: „ Ojcu świętemu Janowi Pawłowi II w 40 rocznicę jego duszpasterskiego spływu kajakowego rzeką Słupią. Mieszkańcy Słupska 17.07.2004”

Obelisk Jerzego Popiełuszki

Od 19 X 1999 roku znajduje się na bulwarze jego imienia nad Słupią, przy Kanale Młynówki. Znajduje się na nim napis „Zło dobrem zwyciężaj”. Głaz ma 200 cm wysokości i 610 cm obwodu.

Pomnik kierowcy

W VI.1967 roku przed bazą WPK postawiono pomnik robota z części autobusowych. Wykonał go Leopold Staro¬sta (spawacz) z Piotrem Rymkiewiczem. Ich dzieło miało głowę z tłoka Ursusa C45, tułów z chłodnicy Sana, ręce z korbowodów, a nogi z wałów korbowych. W środku „głowy” zainstalowane były żarówki, które świeciły w nocy jako oczy.

Obelisk podobozu

Ustawiony został w 1971 roku. Stanowi go oszlifowany czarny granit szwedzki upamiętniający więźniów założonego przez Niemców w VII 1944 roku podobozu koncentracyjnego Stutthof. Znajduje się na nim napis „Pamięci ofiar hitlerowskiego bestialstwa – 800 więźniom obozu koncentracyjnego Stutthof, męczonych i mordowanych w okresie od lipca 1944 – lutego 1945 na terenie wagonowni w Słupsku”. Jego projektantem jest Mirosław Jaruga, a wykonawcą Kazimierz Seweryn Schulz.

Rzeźby

Rzeźba „Otwarta Głowa”

Jego odsłonięcie na skwerze za ratuszem odbyło się w XI 2007 roku. Autorem jest Jan Stanisław Wojciechowski. Jest to pierwsza w Polsce rzeźba Europejskiej Drogi Pokoju pt. „Otwarta głowa”. Składa się z symbolicznej głowy urodzonego w Słupsku Otto Freundlicha – pomysłodawcy. Projekt składający się z serii rzeźb ma docelowo połączyć zachód ze wschodem i północ z południem Europy. Na całym kontynencie powstało już 50 rzeźb. Wykonało je 40 artystów z 12 krajów.

Rzeźba Rybek

Przykład pomnikowego socrealizmu. Znajduje się na końcowym odcinku skweru przy ul. Kopernika. W 2010 roku na wyraźne polecenie prezydenta Macieja Kobylińskiego został podświetlony. Jedna z anegdot głosi, że ma on do niego sentyment ze względu na fakt, że urodzony jest pod znakiem ryb.

Rzeźba Odyńców

Znajduje się w Ogrodach Zamkowych księżnej Erdmuty. Jest przykładem rzeźby animalistycznej autorstwa Anny Dębskiej. Pędzące odyńce mają przedstawiać rywalizację pomiędzy dwoma miastami Słupskiem i Koszalinem.

Klawiatura gwiazd

Odsłonięta została we IX 2006 roku przed rozpoczęciem 40 Festiwalu Pianistyki Polskiej. Poświęcona jest wirtuozom fortepianu, którzy grali w Słupsku. Na klawiszach znalazły się nazwiska nieżyjących już polskich pianistów. Pomysłodawcą powstania pomnika był prof. Bogdan Kułakowski rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku, natomiast projekt stworzył plastyk Andrzej Szulc.

Rzeźby na osiedlu Piastów

Na osiedlu Piastów od ponad 30 lat stoją kamienne rzeźby przedstawiające w różnych pozach ludzkie sylwetki. Wśród nich są: pouczająca dziecko matka siedząca na stalowym krześle czy szczupła i długa na kilka metrów postać innej kobiety. Autorem prac jest Jan Konarski, (autor m.in. pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego przed warszawskim Belwederem).

Rzeźba „Upokorzony”

(Pomnik żyranta, myśliciel). W 1919 roku wykonał ją z porowatego tufu wulkanicznego berliński rzeźbiarz Fritz Klimsch. Miała odzwierciedlać los Niemców po I wojnie światowej. Kupiony przez właścicieli pałacu w Damnicy, stała początkowo na przycmentarnym placu gdzie upamiętniała syna gospodarzy. Po wojnie cmentarz został zdewastowany, a sama rzeźba oblana smołą. W 1971 roku podjęto decyzję o przeniesieniu obiektu do Słupska i ustawieniu go na dzisiejszym Skwerze Pierwszych Słupszczan. W 2009 roku rzeźba atakowana była przez glony i grzyby i rozważano przeniesienie jej do wnętrza pobliskiej galerii.

Tablice

Tablica „osiedle 20-lecia PRL”

Znajduje się na ścianie bloku naprzeciwko dawnego kina Milenium. Widnieje na niej napis: „Te budynki wznoszono w latach 1959-1965”.

Tablica Domu Kultury

Zawieszona została w X 1986 roku na cześć Konrada Dąbrowskiego, organizatora i pierwszego dyrektora MDK w Słupsku z okazji Jubileuszu 30-lecia placówki.

Tablica Solidarności

Tablica upamiętniająca 25-lecie NSZZ Solidarność. Ustawiona jest na rondzie Solidarności.

Tablica na szkole

Znajduje się na murze szkoły przy ulicy Deotymy. Upamiętnia osoby zmarłe lub zabite w obozie przejściowym, zorganizowanym przez Niemców w 1944 roku. Widnieje na niej napis: „W tym budynku od grudnia 1944 do lutego 1945 zginęło męczeńską śmiercią 23 polskich dzieci. Odebrano Wam życie, my dajemy Wam tylko pamięć”.

Tablica wydarzeń 1970 roku

Zawieszona jest od 1995 roku na narożnej kamienicy przy ul. Jedności Narodowej. Poświęcona jest wydarzeniom XII 1970 roku.

Tablica mordów UB

Zawieszona została w 2010 roku na murze szkoły społecznej przy ul. Kilińskiego. Zawiera napis: „Pamięci patriotów polskich ofiar stalinowskiego terroru katowanych i zamordowanych w tym budynku w latach 1945-1956 przez oprawców z UB”.

Tablica strażaków

Zawieszona jest na ścianie remizy przy ul. Garncarskiej. Informuje, że w wyniku pożaru hangaru sterowca 6 IX 1989 roku w Jezierzycach na służbie straciło życie dwóch strażaków (Ryszard Broniecki i Grzegorz Maksajda).

Tablice Synagogi

Zawieszone są od VI 2006 roku na zrekonstruowanym ogrodzeniu dawnej synagogi przy ul. Niedziałkowskiego. Czterojęzyczne (polskie, hebrajskie, angielskie i niemieckie) napisy na nich informują, że w okresie 1902-XI.1938 stała tam synagoga.

Tablica Marty Aluchny Emalianow

Zawieszona została w 1997 roku na frontowej ścianie kamienicy przy ul. Zamkowej 3 w której mieszkała poetka.

Tablica Anatoliusza Jurenia

Zawieszona jest na kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 32 w której mieszkał poeta.

Tablica Anny Łajming

Zawieszona jest od 2006 roku na ścianie kamienicy przy ul. Łajming 7. Znajduje się na niej informacja, że pisarka mieszkała w Słupsku w latach 1953-2003 i że jest Honorową Obywatelką Miasta Słupska.

Kolekcja europejskich nagród

W 1993 roku Słupsk otrzymał Dyplom Honorowy Rady Europy, a w 1994 Flagę Honorową Europy. Były to nagrody za wysiłki podejmowane w celu promocji więzi i porozumienia pomiędzy narodami kontynentu. W 1997 roku do kompletu miasto otrzymało Tablicę Honorową Rady Europy, a w 2004 Klucz do Zjednoczonej Europy.

Południk 17 stopień

21 V 2011 roku po artykułach prasowych nakłaniających, aby podkreślić fakt, że Słupsk położony jest na jednej ze współrzędnych geograficznych o pełnej wartości, jednemu z przystanków przy ulicy Szczecińskiej zmieniono nazwę na Przystanek 17 Południk (Szczecińska – Braci Gierymskich). Nad słupkiem przystankowym zamieszczo¬no tablicę z nazwą oraz mapką wyjaśniającą, że nieopodal przebiega południk.

Kierunkowskazy miast partnerskich

Znajdują się na przyratuszowym skwerze. Mają postać metalowych strzałek przedstawiających nazwy miast partnerskich Słupska oraz ich odległości w kilometrach.

KONTAKT

Słupsk miasto barów mlecznych, nietypowych pomników i autobusów


ENCYKLOPEDIA
OD A PRZEZ Ł DO Ż

Geografia
Parki narodowe
Historia
Kalendarium
Ciekawostki
Fauna i flora
Miasta
Prowincje
Osobistości
Wydarzenia


WYDARZENIA W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH

Kostaryka
Belize
Salwador
Honduras
Gwatemala
Panama
Nikaragua

Saint Lucia
Dominika

Gwinea Równikowa
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Gabon
Gwinea-Bissau

Bhutan


San Jose - stolica Kostaryki

Wulkany Republiki Kostaryki

Biografie prezydentów Kostaryki

Encyklopedia Republiki Kostaryki

Rezerwat Biologiczny Hitoy-Cerere

Wulkan Tenorio - najmniej znany stożek Kostaryki.

Galeria kostarykańskich widoków

Prawie wszystko o bananach Kostaryki.

Polska - Kostaryka, wzajemne powiązania.


Wizy, bezpieczeństwo, szczepienia zwierząt, własnoć prywatna, pobyt stały, emigracja


Ponad 1.000 wiadomości z Kostaryki podzielonych na 160 grup tematycznych.ARTYKUŁY I WYWIADY O KOSTARYCE

„Polak zakochany w Kostaryce” - Artykuł z kostarykańskiego portalu pocketcultures.com

„Ticos don`t be sad” – Artykuł z kostarykańskiego głównego dziennika La Nacion

„Necesitamos mas ticos asi!!!” – Artykuł z kostarykańskiego głównego dziennika La Nacion

„Pasión a primera vista” – Artykuł z kostarykańskiego głównego dziennika La Nacion. Kolorowy dodatek specjalny na Święto Niepodległości. Okładka i kilkustronicowy wywiad.

„Wyspa piratów” - Artykuł z Geozety "

„Kostaryka - klejnot Ameryki” - Artykuł z Geozety

„Świat środkowoamerykańskich orchidei” - Artykuł z Geozety

„Don Pepe” - Artykuł na portalu lewica.pl

„Kostaryka” - Artykuł w Gazecie Wyborczej

Wywiad na blogu „Turkusowy tropik”

Wywiad na blogu „Opis rzeczywistości” - „Historia, nauka, lokalny patriotyzm i… koktajl z tęsknoty dla szczęśliwców”


RECENZJE KSIĄŻEK

Janusz Piechociński o książce „Pasażerskie krążowniki (i ich historia) na ulicach Słupska – 100-tysięcznej stolicy Pomorza Środkowego”

Artykuł o słupskich nowościach wydawniczych „Pasażerskie krążowniki (i ich historia) na ulicach Słupska – 100-tysięcznej stolicy Pomorza Środkowego”

Książka o autobusach w Stołecznym Magazynie Policyjnym


AUTOBUSY

„Na pierwszy autobus zbierałem 10 lat” - Artykuł z gazety wyborczej

„W Słupsku może powstać muzeum autobusów” - Artykuł dla Strefy biznesu

Przytulisko Pasażerskich Krążowników „Autobusy na emeryturze”

Galeria wszystkich autobusów projektu „Autobusy na emeryturze”

Artykuł o stanie technicznym autobusów oraz historie ich zakupów


GRUDZIĄDZ

Regiopedia

Grudziądz okiem słupszczanina

Galeria Grudziądza, Tarnobrzega, Sieradza, Piły, Rybnika itd...

 
 
© 1998-2016; SŁUPSK; Rafał Cezary Piechociński